Skrifter 4, I skånska stugor : små bilder ur folklivet i östra Skåne förr och nu

Författare
Henrik Wranér
(Med 12 silhuetter av Ernst Ljungh)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scania 1958 Sverige, Malmö 160 sidor. : ill.
Engberg-Holmberg Publ. Co. 1902 USA, Chicago 224 sidor. 18 cm
Alb. Bonnier 1886 Sverige, Stockholm [8], 176 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan