I skolans vilja att åtgärda "hedersrelaterat" våld - etnicitet, kön och våld

Författare
Sabine Gruber
(Sabine Gruber.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet 2007 Sverige, Norrköping 85 sidor. 978-91-85895-07-6
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet 2007 Sverige, Norrköping 85 sidor.
Linköping University Electronic Press 2007 Sverige, Linköping 85