I spåren efter de sista mammutjägarna - den arkeologiska undersökningen vid Skatmossen år 2000 : arkeologisk förstudie av fornlämning RAÄ nr 114, Åsby 1:4, Ås socken, Varbergs kommun, Halland

Författare
Bengt Nordqvist
(Bengt Nordqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Varbergs fornminnesförening 2003 Sverige, Varberg 26 sidor. ill.