"I stället för en bibel" - om Folkhälsoinstitutets och Marie Eenfeldts bokprojekt "Leva ihop"

Författare
Emma Levén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Sociologiska inst. 1999 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 29 bl