"I stället för motboken" - 1944 års nykterhetskommittés förslag i sammandrag

Författare
Åke Elmér
(Åke Elmér.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
O. Eklund 1953 Sverige, Stockholm 136 sidor.