I stormens öga - så minns jag min pappa Lewi Pethrus

Författare
Miriam Pethrus-Peterson
(Miriam Pethrus-Peterson berättat för Maria Andersson.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livets ord 1995 Sverige, Uppsala, Danmark 126 sidor., [8] pl.-s. 20 cm