I syrenernas tid

Originaltitel
Courting Catherine
Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2019 Sverige 251 sidor 17.9 cm 978-91-509-4125-8
Harlequin cop. 2016 Sverige, Stockholm, Litauen 251 sidor. 18 cm 978-91-509-1679-9
Harlequin 2011 Sverige, Stockholm 252 sidor. 19 cm 978-91-640-6775-3