I takt, inatt - dikter

Författare
Kristofer Folkhammar
(Kristoffer Folkhammar teckningar av Leif Holmstrand.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförlaget Lejd 2020 Sverige, Stockholm 79 sidor illustrationer 21 cm 978-91-85725-52-6