I tiden - för evigheten - Kristliga lärarförbundet 1938-1988 : festskrift och historik

Författare
Nils Göran Engström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kristliga lärarförb. 1988 Finland, Vasa 64 sidor. : ill. 25 cm 951-99989-1-8