I vår trädgård - berättelse

Författare
G. Hartman
(G. AHrtman teckningar av Oscar Antonsson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1930 Sverige, Lund 152 sidor. ill.