I vattenfågelns tid - dikter

Författare
Lennart Sjögren
(Lennart Sjögren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1985 Sverige, Stockholm, Stockholm 80 sidor. 23 cm
Albert Bonniers förlag nnnn 77 sidor. 978-91-0-016443-0