I vildmarkens våld

Författare
Don Mauricio, pseud. för Mauricio Jesperson
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild, Katalog & tidskriftstr. 1943 Sverige, Stockholm, Stockholm 239 sidor. ill.