I vildmarkens våld

Författare
(Redaktör: Torsten Gavelin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bernhard Nordh-sällskapet 2014 Sverige, Vilhelmina 55 sidor. 978-91-980861-1-9