II. flockens I. tabell om Änglar. =(Rubr.) Anon. S. impr.=

Författare
Johan Peringskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1720 Sverige 06 sidor. 2:o.