IK 400

Författare
Poul Anderson
(Poul Anderson övers.: Lars Berg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Delta, Seelig 1975 Sverige, Bromma, Solna 174 sidor. 21 cm 91-7228-037-9
Wennerberg 1959 Sverige, Stockholm 142 sidor.