ISEA' 94 Catalogue

Författare
International Symposium on Electronic Art
(Edited by Minna Tarkka)
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
University of Art and Design 1994 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Helsinki 222 sidor.