Iaktta, handla, reflektera - blivande förskollärare om yrkeslärande före och efter verksamhetsförlagd utbildning

Författare
Anita Eriksson
(Anita Eriksson, Birgita Davidsson, Solveig Hägglund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Borås, Inst. för pedagogik 1999 Sverige, Borås 49 sidor.
Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik 1999 Sverige