Iakttagelser angående inverkan av vintern 1939-1940 på lignoserna i Bergianska trädgården

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nord. bokh. 1941 Sverige, Stockholm s.51-101