Idéer om vägen mellan kunskap och kunskapsbehov - en studie av tänkta användare av Informationscentrum för entreprenörskap = Knowledge, need of knowledge and ideas of the way between them : a study of possible future users of Information Center of Entrepreneurship

Författare
Paola Johansson
(Paola Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap 1999 Sverige, Borås 66 sidor.