Identification and Adaptive Control Applied to Ship Steering

Författare
Claes Källström
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH) 2018 Sverige, Lund
Liber distribution, Göteborgs offsettr. 1982 Sverige, Stockholm, Kungälv 192 sidor. diagr., tab. 25 cm
1979 Sverige, Lund 192 sidor. : diagr., tab. 21 cm