Identification, decoupling and PID-control of industrial processes

Författare
Bertil Thomas
(Bertil Thomas.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk., Kompendietr. 1990 Sverige, Göteborg, Kållered vi, 8 sidor. 25 cm