Idrott för ungdom

Författare
Erwin Apitzsch
(Materialet har framställts av en arbetsgrupp inom RF:s utbildningsenhet ... med Erwin Apitzsch och Artur Forsberg som författare ... teckningar: Uno Tjörnmark)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges riksidrottsförb., Utbildningsproduktion 1979 Sverige, Stockholm, Malmö 61 sidor. : ill. 30 cm 91-568-0172-6