Idrott och socialt arbete

Författare
Barbro Holmberg
(Barbro Holmberg, Lars Liljegren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samordningskansliet för brottsförebyggande åtgärder 1993 Sverige, Stockholm 24 sidor. 30 cm