Idrott, ungdom & alkohol

Författare
Fredrik Rodhe
(Fredrik Rodhe illustrationer: Gabriella von Essen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sober, Primo 1990 Sverige, Stockholm, Oskarshamn 118 sidor. ill. 24 cm