Idrotten gav liv åt bonnaby i Småland - minnesbok om Brantås idrottsklubb

Författare
Arne Argus
(Arne Argus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hedéns grafiska konsult 2008 Sverige, Linköping 112 sidor. ill. 978-91-633-3378-1