Idrottsböckerna - tydlig pedagogik, otydlig genre

Författare
(Lars Wolf..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mitthögskolan, Institutet för pedagogisk textforskning 1994 Sverige, Härnösand 68 sidor. : diagr., ill., tab.