Idrottsböckerna - tydlig pedagogik, otydlig genre

Författare
(Lars Wolf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mitthögskolan, Institutet för pedagogisk textforskning, T-Tryck 1994 Sverige, Härnösand, Stockholm 68 sidor. diagr., ill., tab.