Idrottspedagogiska seminariet 1984-1985 - 1. Barn - ungdom - idrott : 2. Skolans idrottsundervisning

Författare
(Red. Y. Carlsten, L-M. Engström, M. Lindroth)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forskningsgruppen för idrottspedagogik, Inst. för pedagogik, Högsk. för lärarutbildning 1985 Sverige, Stockholm 110 sidor. 91-7656-117-8