Idyllejä ja epigrammeja

Originaltitel
Idyll och epigram
Författare
Johan Ludvig. Runeberg
(Johan Ludvig Runeberg suomentanut Risto Ahti kuvitus: Björn Landström.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 2004 Finland, Helsinki 135 sidor. : kuv. 15 cm. 951-0-28874-8