Igenkännande och motkraft - förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken : en deltagarorienterad studie

Författare
Eva Siljehag
(Eva Siljehag.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm, US-AB 2007 Sverige, Stockholm, Stockholm 240 sidor. 978-91-7155-546-5