Ignimbritenheterna i Barranco de Tiritaña, övre Mogánformationen, Gran Canaria

Författare
Anja Davidson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geologiska institutionen, Lunds univ. 2003 Sverige, Lund 42 sidor. : ill. (vissa i färg), diagr., tab.