Ihmisen ääni - minä, Jörn Johan Donner, syntynyt helmikuun 5. päivänä 1933 Helsingissä, Suomessa : mietekirja aikuisille

Författare
Jörn Donner
(Jörn Donner suomentanut Jukka Kemppinen.)
Genre
Biografier
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1980 Finland, Porvoo 193 sidor.