Illustrerad svensk litteraturhistoria 2:1, Sveriges litteratur under frihetstiden och gustavianska tidehvarvet (1718-1809)

Författare
Karl Warburg
(Af Karl Warburg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1897 Sverige, Stockholm 522 sidor. ill.