Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 1, Sveriges litteratur till frihetstidens början

Författare
Henrik Schück
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1911 Sverige, Stockholm 549 sidor. ill.