Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 2, Sveriges litteratur under frihetstiden och gustavianska tidehvarfvet

Författare
Henrik Schück
(Af Karl Warburg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1912 Sverige, Stockholm 661 sidor. ill.