Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 3, Frihetstiden

Författare
Henrik Schück
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gidlund, Norden 1985 Sverige, Stockholm, Malmö xiii, [3], 626 sidor., [44] pl.-bl. ill.
Geber 1927 Sverige, Stockholm xiii, 626 sidor., pl.-bl. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan