Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 4. Bd 1, Svensk litteratur under realismens och efterhumanismens samt naturalismens tid (från senare hälften af 1830-talet till inemot sekelskiftet)

Författare
Henrik Schück
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1915 Sverige, Stockholm 476 sidor. ill.