Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 4. Bd 2, Sveriges litteratur under realismens och efterhumanismens samt naturalismens tid (från slutet af 1830-talet till inemot sekelskiftet

Författare
Henrik Schück
(Karl Warburg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1916 Sverige, Stockholm 680 sidor. ill.