Im Schatten eines Verbrechens - die Sydow-Morde : Roman

Originaltitel
I skuggan av ett brott
Författare
Helena Henschen
(Helena Henschen Aus dem Schwedischen von Angelika Gundlach.)
Genre
Roman
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Insel-Verl. 2005 Tyskland, Frankfurt am Main, Leipzig 270 sidor. 22 cm.