Imperialismen och socialismens splittring

Författare
Vladimir Ilʹič Lenin
(V. I. Lenin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oktoberförl., Ordfront 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 39 sidor. 22 cm
Oktober, Ordfront 1974 Sverige, Göteborg, Stockholm 31 sidor
Förlaget för litteratur på främmande språk, Arbetarkultur 1955 Sverige, Moskva, Stockholm 31 sidor.
Fram. 1928 Sverige, Stockholm 29s
Fram 1926 Sverige, Stockholm 31 sidor.
Fram. 1926 Sverige, Stockholm 183; 31; 111 sidor.
Fram. 1924 Sverige, Stockholm 31s
Solidaritetsfronten för Indokinas folk 1971 , s.l. 28 sidor