Imperium

Originaltitel
Imperium
Författare
Ryszard Kapuściński
(Ryszard Kapuściński translated from the Polish by Klara Glowczewska)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vintage International 1995 New York, New York x, 331 sidor. 0-679-42619-1