Imperium

Författare
Ryszard Kapuściński
(Ryszard Kapuściński.)
Genre
Reseskildringar
Språk
Polska
Förlag År Ort Om boken ISBN
"Czytelnik" 1999 Polen, Warszawa 336 sidor. 21 cm. 83-07-02702-0
Czytelnik 1997 Polen, Warszawa 410 sidor. 83-07-02603-2
Czytelnik 1993 Polen, Warszawa 333 sidor. 83-07-02333-5