Imprint - visual narratives in books and beyond

Författare
Gerry Badger
(Gerry Badger, David Bate, Bettina Lockemann, Michael Mack editors for Negative/redaktörer för skriftserien Negative: Hans Hedberg, Gunilla Knape, Tyrone Martinsson, and/och Louise Wolthers.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Art and Theory Stockholm, Valand Academy, University of Gotheburg, Hasselbladstiftelsen, Göteborgstryckeriet 2013 Sverige, Stockholm, Göteborg, Göteborg 223 sidor. ill. 22 cm 978-91-980874-4-4