In commemoration of Georgius Agricola, 1494-1555

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kluwer 1994 Nederländerna, Dordrecht S. 83-183 ill.