In epistolam primam Johannis prolegomena, quæ ... p.p. mag. Matth. Hesselgren ... et Gustavus Adolphus Kihlmark, ... Uplandus. In audit. Gust. maj. d. IV jun. MDCCC

Författare
Matthias Hesselgren
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1800 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fredr. Edman, reg. acad. typogr 14 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan