Inbjudning till öfvervarande af årsexamina vid Högre latinläroverket å Norrmalm samt Jakobs och Östermalms lägre allmänna läroverk vårterminen 1893

Författare
Carl Lundberg
(Af Carl Lundberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1893 Sverige, Stockholm 18, 83 sidor.
1892 Sverige, Stockholm 34, 82 sidor.
1891 Sverige, Stockholm 83 sidor.
1890 Sverige, Stockholm 96 sidor.
1889 Sverige, Stockholm 84 sidor.
1888 Sverige, Stockholm 102, 100 sidor., [1] pl.-bl. (vikt)
1887 Sverige, Stockholm 98 sidor., [1] pl.-bl. (vikt)
1886 Sverige, Stockholm 97 sidor., [1] pl.-bl. (vikt)
1885 Sverige, Stockholm 99 sidor., [1] pl.-bl. (vikt)
1884 Sverige, Stockholm 128 sidor.