Inblick i nordisk mytologi

Författare
Dan Lindholm
(Dan Lindholm till svenska av Marianne af Schultén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Telleby 1992 Sverige, Järna 152 sidor. 22 cm 91-85672-37-8