Inconsistency in interpersonal learning

Författare
Håkan Andersson, fil. dr
(Håkan Andersson, Berndt Brehmer)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1977 Sverige, Umeå 15 sidor. : diagr. 30 cm