Increase of flow stress in ZnO under illumination

Författare
Lennart Carlsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969 USA, New York S. 177-179