Index Isocrateus

Författare
Siegmund Preuss
(Composuit Siegmundus Preuss.)
Genre
Index
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Limpert 1904 Tyskland, Fürth 96, 112 sidor.